निवडक संस्था, गोळ्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित, भूत च्या osminina — ब्लुबेरीज, 335 मिग्रॅ, 45 veggie सामने

निवडक संस्था, गोळ्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित, भूत च्या osminina — ब्लुबेरीज, 335 मिग्रॅ, 45 veggie सामने

निवडक संस्था, गोळ्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित, भूत च्या osminina — ब्लुबेरीज, 335 मिग्रॅ, 45 veggie सामने

रेटिंग:
निर्माता: Eclectic Institute
Product code: ECL-32414
UPC कोड: 023363324149
प्रमाण: 45 Veggie सामने
MSRP: $26.70
आमच्या किंमत: $17.99
आपण जतन: $8.71 (33%)

एक सवलत!

वर्णन:

  • फ्रीझ-वाळलेल्या लक्ष केंद्रित
  • जैविक दृष्ट्या सक्रिय अन्न परिशिष्ट
  • 100% कोशर

100% Svejesobranna साहित्य
प्रत्येक 335 मिग्रॅ कुपी समाविष्टीत आहे: